Zinaida Lindén

Zinaida LindŽn. Photo by Janne Aaltonen

Foto Janne Aaltonen

Zinaida Lindén född 29 december 1963 i Leningrad, är en rysk-finlandssvensk författare, filmrecensent och publicist. År 1986 blev hon filosofie magister i svenska och svensk litteratur i Leningrads universitet. I samband med sitt äktenskap flyttade hon i början av 1990-talet till Helsingfors. För närvarande är hon bosatt i Åbo med sin familj, men vistas mycket i S:t Petersburg. Åren 1999-2000 bodde Lindén i Japan.

Lindén skriver på två språk, ryska och svenska.

Lindéns roman I väntan på en jordbävning belönades med Runebergspriset år 2005. Bland de utmärkelser som hon erhållit finns Svenska Litteratursällskapets pris (1997, 2005, 2014), Suomi-palkinto, Svenska Kulturfondens pris, Längmanska Kulturfondens pris m.fl.

”En traditionell berättare med ett exakt, nyanserat och fantasifullt språk har gett den finlandssvenska litteraturen ett välkommet tillskott av ämnen och miljöer. Med en lågmäld berättarröst skildrar hon mänsklighetens värderingar som genomgått stora förändringar på några decennier. Hon beskriver ofta utanförskap av olika slag och hur individen kastas runt av en slump. Med en berättarstil som utgår från en muntlig tradition skapar hon en illusion av ett förtroligt och direkt samtal med läsaren. Hon kombinerar diskret humor med slagkraftiga och snärtiga formuleringar. Zinaida Lindén har den sällsynta förmågan att kunna skriva perfekt på både ryska och svenska och är synnerligen väl insatt i den ryska, japanska och finlandssvenska kulturen.”Svenska kulturfondens prismotivering 2006

Lindén har översatt Monika Fagerholm, Claes Andersson, Martin Enckell och Kjell Westö till ryska. År 2008 utkom hennes ryska översättning av Henrik Meinanders ”Finlands historia” (Moskva, Ves mir). Hon har också översatt ”Finland 1944” av Henrik Meinander till ryska (Moskva, Ves mir, 2014).

Lindén är känd som kolumnist vid Hufvudstadsbladet där hon medverkat sedan år 2001. Medlem i Finlands svenska författareförening (2001). Hedersmedlem i Sankt Petersburgs Författarförbund (2015).

Annonser