Anna Lindholm

Anna Lindholm är gymnasielärare och undervisar i religion och svenska på Värmdö gymnasium i Stockholm. Hon debuterade 2015 med boken Projekt Ines. Fem kvinnor i inbördeskriget 1918 Lindholms intresse för samhälle och politik

Fotograf: Eva Tordera

Fotograf: Eva Tordera

inspirerade henne att skriva en historiebok ur ett kvinnoperspektiv. För Lindholm öppnades dörren till inbördeskriget när hennes morfar Sten visade brev som hans mamma Ines skrev till sin man Verner då han satt i de rödas fångläger i Helsingfors 1918. Boken utgår från fem kvinnor, däribland författarens egen morfars mor Ines Nyberg, och deras upplevelser av kriget. På Bokkalaset uppträder Anna Lindholm för skolklasser i Raseborgs högstadier och gymnasier.

Anna Lindholm är född 1983 i Ekenäs, bosatt i Stockholm

Förlag: Schildts & Söderströms

Annonser