Elspeth Randelin

Fotograf: Jacob Saurén

Elspeth Randelin är läsinspiratör. Ursprungligen är hon lärare till yrket men numera skolbibliotekarie i Ytternäs lågstadieskola i Mariehamn. Hon jobbar för att öka läslusten bland barn och för att allmänt främja läslusten på Åland. Randelin belönades år 2007 med Åbolands svenska kulturfonds Svenska dagen-pris, Juventuta Nostra-priset år 2008 och FinRa-priset år 2009 (FinRa = Finnish Reading Association).

Randelin arbetar bland annat med ett läsprojekt som kallas livslångt läsande. Det viktigaste är att lära barnen förstå hur viktigt det är att läsa under alla livets skeden. Randelin säger att läsandet är viktigt för att utveckla empati och förståelse för andra människor. Man ökar också sitt ordförråd och har möjlighet att prata och förstå på en helt annan nivå. Det finns ingen universalmedicin för att få barn att hoppa på läståget. Det viktigaste är läsande förebilder, speciellt för pojkar. Barn ser sällan vuxna läsa för nöjes skull. Elspeth Randelin föreläser och inspirerar lärare till att öka läslusten bland barnen. Men det är inte enbart lärarna som har ansvar för att fixa barnens läsintresse, utan det finns många vuxna i barnens läsliv.

Elspeth Randelin föddes i Rickmansworth, England. Hon bor numera i Mariehamn på Åland och är läsinspiratör.

Annonser