Katarina von Numers-Ekman

Katarina von Numers-Ekman är filosofie magister i nordisk litteratur och jobbar som modersmålslärare vid Mattlidens gymnasium. Hon är också redaktör för svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf:s tidskrift Arena. År 2008 vann hon första pris för sina dikter i Solveig von Schoultz-tävlingen. Sedan hösten 2014 är hon Svenskfinlands första läsambassadör och jobbar med att främja läsandet bland barn och unga i Svenskfinland.

Fotograf: Cata Portin

Fotograf: Cata Portin

Som barnboksförfattare debuterade hon år 2010 med Konrad och Kornelia illustrerad av Christel Rönns. Boken tar upp ämnen så som låtsaskompisar och ensamhet och den nominerades till Finlandia Junior 2010 och Nordiska skolbibliotekarieföreningens barnbokspris 2011. Också mellanåldersboken Singer från 2012 är en finstämd berättelse för barn i lågstadieålder med illustrationer av Jenny Lucander. Till boken har man utarbetat ett mångsidigt pedagogiskt material. Under Bokkalaset deltar läsambassadör von Numers-Ekman i Barnens och de ungas bokKalas – BUK genom att besöka skolorna i Raseborg.

Katarina von Numers-Ekman är född 1973 i Helsingfors och bosatt i Kyrkslätt
Arbetar som Svenskfinlands läsambassadör.
Förlag: Schildts & Söderströms
Hemsida: Läsambassadören

Annonser