Torsten Bergman

Torsten Bergman har skrivit lyrik, senast samlingen Aldrig sig lik, kåserier i dagstidningar, och personhistoriker. Han har publicerat egna dagboksanteckningar under tiden på tv, i vilket medium han gjort tio personskildringar i serien Här är ditt liv. Bergman har vidare publicerat skol- och föreningshistoriker från Lojo, under tio år i Karis lett arbetet för uppbyggande av kulturcentret Gardberg med Lokalarkivet Arresten samt skrivit en historik över Karis Manskör. Han har även grundat och varit redaktör för den lokalhistoriska tidskriften Ta Plats i 14 nummer och senast färdigställt ett bokmanus om Robert Boldt, ”hembygdsforskningens fader”. Det sistnämnda är en ännu inte publicerad idéhistorisk undersökning med existentiella frågeställningar kallad Nomad i hembygden.

Torsten Bergman, född 1938, är filosofie magister från Helsingfors universitet med filosofi som huvudämne och har på 1990-talet avlagt kulturproducentutbildning vid Åbo Akademi, där han studerat religionsvetenskap. Han har erhållit statens informationspris 1977 och Karis kulturpris 2008.

Annonser