Henrik Meinander

Henrik Meinander. Fotograf: Kenneth Bamberg

Henrik Meinander. Fotograf: Kenneth Bamberg

Läs också: Finlandssvenskhet i krig och fred

Historikern Henrik Meinander har tidigare fungerat bl.a. som intendent för Mannerheim-museet och direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm. Han doktorerade år 1994 och är sedan 2001 innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet. Sedan 2002 är han ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Meinander har skrivit flera historiska verk, bl.a. fjärde delen av bokserien Finlands historia (1999). Han deltar flitigt i samhällsdebatten och skriver bl.a. kolumner i Hufvudstadsbladet.

För närvarande är Meinander engagerad i projektet ”Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890-2020”. Han är även aktuell med del fyra i bokserien Finlands svenska historia. Hans volym Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922-2015 utkommer hösten 2016.

På Bokkalaset pratar Meinander bl.a. om finlandssvenskhet i anknytning till temat fred och krig.

Född 1960 i Helsingfors
Förlag: Schildts & Söderströms
Svenska litteratursällskapet i Finland
Lista över publikationer
Webbplats, demokratins drivkrafter

Annonser