Johan Strang

Johan Strang. Bildkälla: Svenska litteratursällskapet

Johan Strang. Bildkälla: Svenska litteratursällskapet

Johan Strang, FD och docent, är sedan 2015 universitetslektor vid Centrum för Norden-studier (CENS), Helsingfors universitet. Han är filosof till utbildningen och har jobbat inom olika projekt kring de nordiska ländernas politiska och intellektuella historia både på CENS och i Sverige och Norge.

Johan Strang är, tillsammans med Thomas Wallgren, redaktör för antologin Tankens utåtvändhet. Georg Henrik von Wright som intellektuell. Det är den första boken om von Wright där hans populära skrifter och roll som utomakademisk intellektuell ställs i centrum. Boken ges ut av Svenska litteratursällskapet i höst. Georg Henrik von Wright var en internationellt uppskattad filosof och också en samtidskritisk essäist, vars starka åsikter väckte livlig debatt. Vad kan vi lära oss av von Wright i dag?

Strang och Fredrik Sonck diskuterar Georg Henrik von Wright på Bokkalasets brunch på Sea Front söndagen den 13 november kl. 11.30-13.30 .

Annonser