Ralf Friberg

friberg2I årets Bokkalas deltar ambassadör Ralf Fiberg (f. 1936) i samtal med Birgitta Stenius-Mladenov med
anledning av hennes roman Bala Garbas anteckning, som är förlagd till miljöer bekanta också för Friberg. Liksom Stenius-Mladenov har Friberg ett förflutet inom diplomatkåren. Friberg gjorde karriär inom utrikesförvaltningen och politiken, både som tjänsteman vid utrikesministeriet och som diplomat, som riksdagsman och som kommunalpolitiker. Han har också arbetat inom media, bl.a. vid Hufvudstadsbladet och Rundradion. Friberg har varit Finlands ambassadör i Aten och Köpenhamn. Efter tiden i Köpenhamn gick han i pension och bosatte sig i hemstaden Ekenäs, där han engagerat sig i lokalpolitiken, främst på kulturfältet.

Annonser