Melinda Lönnberg

Melinda Lönnberg

Melinda Lönnberg

Melinda ”Dizi” Lönnberg är ordkonstnär, artist och grafiker. Hon leder projektet EstradpoesiFI som producerar fredagkvällens Poetry Slam på Hotel Sea Front.

Melinda frilansar inom diverse områden från poesi till grafik, musik och illustration. Hon var projektledare för hiphop-projektet Raaseposse Mixtape där 13 lokala artister och kompositörer samverkade på tre språk 2011-2014 (Finns att ladda ner gratis på raaseposse.bandcamp.com).

Att ge liv åt berättelser är det som binder samman hennes yrkesval – från pensel till poesi på scen, att konkretisera något abstrakt med ord, färg och form.

År 2014 deltog Melinda i Sveriges nationella Poetry Slam i gruppen Finlandssvenska Delegationen och vann silver. Förutom detta tog hon också andraplats i undergrenen ”Cover-slam”. I Bokkalasets Poetry Slam år 2014 vann hon guld i. Som yngre deltog hon också i Talangjakten Skjut i Höjden och kom på andra plats.

Bokkalaset Poetry Slam 2016, med EstradpoesiFI

Estradpoesi som konstform ger dikten en möjlighet att ta sig ut från pärmarna. Poeter som har utgivits får möjlighet att med eget framförande tolka sina dikter och poeter som inte finns i bokform har möjlighet att framföra sin poesi .

Estradpoesi ger ordet och poesin liv på scen, och minskar klyftan mellan tryckt och talat. Det är en konstform där också marginaliserade röster kan finna plats för sin röst, och en bra dörr in i det skrivna och lästa ordet för dem som inte ännu hittat dit. Tävlingen är såväl är lekfull som allvarlig, och resultaten är aldrig givna på förhand då jurygrupperna alltid består av frivilliga från publiken!ESTRADPOESIFI-LOGO-RB-72dpi_restradpoesiFI-logo-red

Dikten måste vara en originaldikt av den framförande poeten, och om citat används i texten bör det tydligt framgå att det är ett citat. Uppträdande per dikt har en tidsgräns på 3.09 minuter, och tidsövertramp betyder minuspoäng. Poängen ges av frivilliga jurygrupper. Poeterna får inte använda rekvisita som till exempel instrument, utklädsel, eller andra effekter, men man får ha dikten i hjälpmedelsform, som till exempel häften, papper, eller mobiltelefon. Språk är valfritt!

Man anmäler sitt deltagande per e-post till estradpoesi.finland@gmail.com, om deltagarplatser finns kvar på kvällen för evenemanget, så kan man även anmäla sig på plats – det informeras om läget på estradpoesiFI:s Facebook-sida!

Melinda ”Dizi” Lönnberg på Facebook

Melinda Lönnbergs hemsida

Annonser