Olga Engfelt

Olga Engfelt. Bildkälla: www.abo.fi

Olga Engfelt. Bildkälla: http://www.abo.fi

I föredraget Oscar Parlands författarskap i den ryska modernismens kontext presenterar Olga Engfelt sin forskning om
Oscar Parlands självbiografiska barndomstrilogi. Engfelt har undersökt de ryska influenserna och det förlorade paradisets poetik i Parlands romaner, och kommer bl.a. att berätta hur den ryska modernismens estetiska principer återspeglas i verken.

Oscar Parlands författarskap har förknippats med modernismens genombrott i den finländska litteraturen efter andra världskriget. Olga Engfelt deltar i fredagens program som arrangeras av Edith Södergran-sällskapet i Sigurd Snåresalen.

Annonser