Arkan Asaad på Lärkkulla

(In English below)

Arkan Asaad, fotograf: Magnus Laupa

Arkan Asaad, fotograf: Magnus Laupa

Möt Arkan Asaad, författare från Irak/Sverige på Lärkkulla Fredag 11.11.2016 kl 15.00 i Auditoriet. Kursgården, Lärkkullavägen 22  Karis

Arkan Asaad är en författare som flydde från norra Irak till Sverige med sin familj då han var liten. Hans två romaner Stjärnlösa nätter och Blod rödare än rött tar upp kulturkrockar och situationen att komma som en flykting från ett krigsdrabbat Irak till ett fredligt land i norr. Han har också vunnit guldmedaljer i taekwondo på toppnivå i Sverige. Numera är Arkan en heltidsförfattare med erfarenhet av mer än 800 uppträdanden i skolor och på andra ställen under de senaste fem åren. Möt Arkan på Lärkkulla – detta möte blir på engelska och delvis på svenska, och är avgiftsfritt!

Meet Arkan Asaad, author from Iraq/Sweden at Lärkkulla Friday 11.11.2016 at 3 pm in the Auditorium. Course Centre, Lärkkullavägen 22  Karis/Karjaa

Arkan Asaad is a novelist that came from northern Iraq to Sweden with his family when he was young. His two novels Stjärnlösa nätter (Starless nights) and Blod rödare än rött (Blood more red than red) deal with the clash of cultures, and being a refugee from a warstruck Iraq coming to a peaceful country i the north. He is also a professional in taekwondo, and has won gold medals in that sport in Sweden. Nowadays Arkan works as a full time author, with a track record of more than 800 performances in schools and other places during the last five years. Meet Arkan at Lärkkulla – this meeting will be in English and partly in Swedish, and is free of charge!

Annonser