Mia Frack

Förutom att hon är författare, skriver kolumner för Åbo Underrättelser och håller skrivworkshops handleder hon också andra i deras skrivande. För sitt arbete med skrivande i olika former belönades hon med Åbolands svenska kulturfonds Svenska dagen-pris 2017. Hon har tidigare skrivit tre romaner: Martrådar (2013), Maraminne (2014) och Marlek (2015). Hon har doktorerat i litteraturvetenskap med avhandlingen
Frigjord oskuld (2009) och intresset för att forska är viktigt även i hennes författarskap. I höst kom Bombträdgården ut. Det är en roman präglad av hennes mors upplevelser som krigsbarn i Sverige.
Läs mera på Förlagets hemsida.
Annonser