Elin Willows

Elin Willows debutroman Inlandet undersöker vardagens konkreta mekanik, småsamhällesmentaliteten, hur omgivningen kan spegla en människas inre landskap och relationen mellan frihet och ensamhet.

ELIN WILLOWS ÄR FÖDD 1982, uppvuxen i Sverige och bosatt i Finland sedan 2009. Hon har jobbat som radiojournalist med Kulturtimmen och med regionala nyheter i Åboland
och Österbotten. 2018 debuterade hon med romanen Inlandet, en självlysande berättelse om uppbrott och förändring. Efter att ha studerat kulturjournalistik och i flera år jobbat som radiojournalist, en tid då det inte fanns så mycket utrymme för att själv skriva skönlitterärt, börjar Elin en skrivarutbildning. Där startar det som blir hennes debut. Ett sammanhang där hon kunde utvecklas och få stöd av andra i
samma process. Att vara journalist säger Elin har främst varit en nackdel. Sättet att skriva journalistiskt och skönlitterärt skiljer sig från varandra, vilket hämmade henne i början. Men tack vare kursen fann hon slutligen sig själv i det skönlitterära skrivandet. Språket var det som kopplade samman hennes olika banor.
Det var viktigt i det journalistiska arbetet, och grunden för hennes bok. Läs mer om Willows i Kalasmenyn och på Förlagets hemsida.

Elin Willows samtalar med Ellen Strömberg på Ekenäs bibliotek på lö 10.11. kl.12 och på supén.

Annonser