Heidi von Wright

År 2003 debuterade hon med den uppmärksammade diktsamlingen skör och spräcklig och har därefter gett ut sex diktsamlingar. von Wright frilansar som kulturskribent och illustratör. I år utkom hennes senaste diktsamling mellanblad. Heidi är medlem i juryn och huvuddomare i Bokkalasets poesitävling för årskurs 8. Läs mer om Heidi på Sets hemsida.

Heidi von Wright har fungerat som huvudjurymedlem för poesitävlingen i årskurs 8 och uppträder med egna dikter under lunchpoesin fre 9.11 kl. 11–14.

Annonser