Laura Salama och Susanna Louneva

Salama är illustratör och journalist. Hon har gjort bilder till såväl tidningar som webbsidor och illustrerat ett flertal böcker för både barn och vuxna. Hon är filosofie magister i konsthistoria och har också studerat bildkonst. Lasse och Johanna – På äventyr i bruket är hennes första barnbok och fjärde bok totalt. Salama har en teckningsworkshop under det öppna barnprogrammet på Ekenäs bibliotek lö 10.11. kl. 13–13.30. Läs mer om hennes första barnbok på Västnyländska kultursamfundets hemsida.

Susanna Louneva är guide och arbetar på Fiskars museum. Susanna Louneva gör workshops i dramaberättande i lågstadierna på basen av Salamas nya bok.

Annonser