Magnus Cederlöf

Magnus Cederlöf har sitt ursprung i Ekenäs. Hans senaste två böcker Från Flemingsgatan till Pehr Sommars gata – Persongatunamn i Ekenäs (2017) och Affären vid Vitsand – En fotnot ur Krimkrigets historia (2018) har getts ut via Västnyländska kultursamfundet.

Cederlöf uppträder med Vitsand boken på Ekenäs museum lö 10.11 kl. 14.

Annonser