Katja Bargum

Katja Bargum doktorerade 2007 med en avhandling om myrors sociala evolution. Sedan dess har hon arbetat bland annat som chefredaktör för en vetenskaplig tidskrift i London samt som vetenskapsjournalist för Hufvudstadsbladet och Yle.

År 2019 utkom hon tillsammans med Heikki Helanterä med boken Myrornas hemliga liv.

Katja_Bargum - foto av Hannu Haapasalo

Katja Bargum, foto: Hannu Haapasalo