Riko Eklundh

Riko firar detta år 30 år som skådespelare. Det blir ett samtal om kommunikation och vad som krävs när man vill förmedla ett budskap till publik, läsare och åhörare. Det handlar om sårbarheten men också glädjen att få dela viktiga saker i livet.

Riko Eklundh samtalar med kyrkoherde Anders Lindström om sin bok om sin farmor men också om livet som skådespelare och konstnär.

Riko Eklundh