Olle Spring

Tidningen Västra Nylands pensionerade chefredaktör Olle Spring är aktuell med boken Småstadens ljus och lykta som handlar om Carl Michael Fager (1880‒1929).

‒ En biografi … eller ett försök till levnadsteckning, för det är stundom svårt att finna människan Fager bakom mångfalden av hans verksamheter.

För Micko var så mycket mera än redaktören och krönikören Cem i VN. Han var samtidigt disponent för stadens elektricitetsverk som han hade varit med om att starta. Han var besiktningsman för motorfordon och ångpannor, han var sjömätare och hamnmästare, han var kommodor för Ekenäs segelsällskap och en mycket framgångsrik tävlingsseglare. Tillsammans med sin bror Paul aktiverade han sig i motståndet mot det ökande förtrycket under ofärdsåren och han var med om Ekenäs befrielse 1918 som vägvisare för den tyska landstigningsstyrkan. Han var en initiativrik medlem av stadsfullmäktige och en rad kommunala kommittéer och nämnder. När andelslaget Labor etablerade sig i Ekenäs blev han filialens första föreståndare. Han startade många föreningar och var medlem i ännu fler o.s.v.  

Mängden av offentliga värv tärde på hans hälsa och han avled som blott 49-åring, efterlämnande hustrun Elsa och sex barn. Den yngsta dottern Hillevi (Tigerstedt) föddes några veckor efter faderns död.

Kanske det är på grund av sitt förtidiga frånfälle som Carl Michael ‒ trots allt det myckna han gjort i och för sin hemstad ‒ har hamnat lite i skuggan av sin äldre bror Paul och sin yngre bror Alf. Den förre flyttade tidigt utomlands och har blivit världsbekant som hälsoprofeten Are Waerland. Den senare gjorde karriär i Tsar-Rysslands armé och levde sedan till hög ålder i Ekenäs, där ”Ryttarn” var en kännspak gestalt.

‒ Om Carl Michael hade fått fortsätta att verka här med sin obändiga frenesi, hade han meriterat sig för en staty på Rådhustorget! säger Olle Spring.

Bokens titel anspelar på Fagers roll som ljusbringare ‒ både som elverkschef och som folkupplysande tidningsman. Tyngdpunkten ligger på hans skriverier i tidningen som tecknar en fängslande tidsbild av den lilla staden under händelserika år.

‒ Det är som att titta in i gamla stans trånga gränder där skvallerspeglarna reflekterar människorna, deras liv och leverne. Småstadens ljus och lykta ges ut av Ekenässällskapet.

Olle Spring, foto: Mona Salama