Olle Törnqvist

Olle Törnqvist är bildkonstnär sedan 1980-talet med huvudsaklig hemvist och ateljé i Mariehamn på Åland, fritidsboende och ateljéverksamhet i skärgårdskommunen Föglö och dito numera även i Ekenäs. Med sitt skapande och sina konstutställningar har Olle Törnqvist gjort sig känd framför allt genom sina skulpturer – bland annat i metalltråd – sitt måleri i klara färger samt formgivningsuppdrag och konstverk i olika kyrkor, skolor och annan offentlig miljö.

Törnqvist arbetar gärna tematiskt – ofta med inslag av historiska och litterära innehåll. I sina konstutställningar presenterar han såväl en- som tvådimensionella bilder. Förutom på Åland har han under åren hållit utställningar på centralorter på finska fastlandet samt i Sverige och
Danmark.

Utöver sin egen verksamhet har Olle Törnqvist verkat som lärare i bildkonst i grundskolor och inom det fria bildningsarbetet – och senast som lektor vid Ålands lyceum under en tid av 20 år. Olle har tidigt även profilerat sig på Åland som grundare till och lärare i Bild- och
formskolan för barn och ungdomar. Verksamhetens idé och innehåll följer fortfarande Reggio Emilia pedagogiken och dess filosofi.

Olle Törnqvist