Sara Selenius

Sara Selenius jobbar med musik på många olika områden. Hon är musikmagister, klassisk sånglärare, utbildad vid Sibeliusakademin. Sara undervisar i sång, leder sångensembler och körer, håller föreläsningar om röst och tolkning, sysslar med musikrehabilitering och sjunger och spelar bl.a. med Visans vänner. Hon blandar friskt musikgenrer och bjuder på sig själv. 

Sara Selenius, foto: Amanda Marina Photography