Sebastian Jägerhorn

Juristen Sebastian Jägerhorn är bosatt i Helsingfors. Genom sitt intresse för släktforskning och den svenska tidens historia kom han sin släkting, den finländska kavalleriofficeren Johan Henriksson Jägerhorn från Loppis på spåren. Jägerhorn föddes in i krigaryrket och deltog på slagfältet under Gustav II Adolfs polska krig och i det trettioåriga kriget från och med 1630. Boken Hårdast bland de hårda – en kavalleriofficer i fält var 2018 nominerad av tidskriften Svensk historia till priset som årets bok i svensk historia. 

Sebastian Jägerhorn. Foto: Caj Schauman.