Susanne Gottberg

DIALOG – VISUELLA KONSTVERK

Konstnärerna Pamela Brandt och Susanne Gottberg diskuterar med Dialog-utställningens curator Juha-Heikki Tihinen. Avsikten är att dryfta olika sätt att tala om visuella konstverk.

Hur är det att kombinera det muntliga och visuella i närvaron av ett konstverk? Är det lättare att beskriva den visuella upplevelsen generellt? Diskussionen tar också upp frågan om hur bildkonstnären uppfattar sitt eget arbete och visuell konst i allmänhet då bildkonst behandlas i språkliga sammanhang.

Elverket, fredag 8.11 kl. 16. Arr. Pro Artibus

Susanne Gottberg, Foto: Jussi Tiainen