Henrika Andersson

Henrika Andersson är skådespelare, författare och läsambassadör. Hon har också regisserat och skrivit teaterpjäser och är känd som barnboksförfattare. Hennes Emma Gloria och de Levande Varslarna nominerades till Finlandia Junior-priset 2006.

Henrika Andersson (Foto: Niklas Sandström).