Magnus Cederlöf

Ekenäsbördiga Magnus Cederlöf kom år 2017 ut med sin första lokalhistoriskt förankrade bok. Sedan dess har han låtit publicera ytterligare två böcker med anknytning till Västnyland. I år utkom Storstrejken i Ekenäs år 1905. Den sjungande revolutionen. Cederlöf eftersträvar i sitt författarskap att belysa lokalhistoriska händelser ur nya synvinklar och sätta in dem i ett vidare sammanhang.  Lokalhistoria kan vara både spännande, underhållande och tankeväckande!

Magnus Cederlöf