Sonja Nordenswan

Sonja Nordenswan är född i Ekenäs och numera bosatt i Mariehamn. Hon har utbildat sig som kart- och byggnadsritare, men har prövat på en mängd olika yrken bl.a. till sjöss. Hennes första publicerade text var en självbiografisk skildring i Sjöhistorisk årsskrift för Åland. Romandebuten skedde 2007.Sonja har nominerats som Ålands första kandidat, till Nordiska Rådets Litteraturpris 2011 med romanen Blues från ett krossat världshus.
Hon är aktuell med boken A. Lena Persons hjärtehotell.

Sonja Nordenswan (Foto: Niclas Stjärnfelt)