Yvonne Hoffman

Yvonne Hoffman bor i Vasa och Lappvik och har tre vuxna barn. Hoffman är filosofie magister i svensk litteratur och nordiska och romanska språk. Hon arbetade som lektor i svenska vid Vasa universitet 1970–1996. Hoffman är en uppskattad författare som skrivit för både vuxna och barn. Hennes böcker tar ofta avstamp i historiska händelser. Hon mottog Hugo Bergroth-priset 1999 och Finska statens litteraturpris för barn- och ungdomskultur 2003.

Yvonne Hoffman (Foto: Mikaela Antin)