Björn Vikström

Björn Vikström är teologie doktor och lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Han har tidigare verkat bl.a. som präst, forskare och som biskop i Borgå stift (2009–2019).

Han har gett ut bl.a. följande böcker:
En gästfri Gud, en gästfri kyrka. Fontana Media 2019.
Kärlekens mångfald. Kärlekens, sexualitetens,parförhållandets och äktenskapets teologi. Fontana Media 2017.
Mer än ord – trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Fontana Media 2014.

Björn Vikström