Magnus Lindholm

Magnus Mao Lindholm är skriftställare, bildskapare och melodimakare, född och bosatt i Helsingfors. I drygt trettio år (1975–2008) var han bosatt i Österbotten, framförallt i Vasa, men kortare perioder även i Vörå och Solf. Han har en socionom-examen (med psykologi som huvudämne) från Svenska kommunal- och socialhögskolan och en magistersexamen (i socialpolitik) från Åbo Akademis samhälls- och vårdvetenskapliga institution i Vasa.

I olika repriser har Mao fungerat som frilansredaktör, skribent och fotograf. Han har skrivit ett tiotal böcker, de flesta på beställning från institutioner och föreningar, och fungerat som redaktör för ungefär lika många bokprojekt. Han har varit redaktör för tidskrifterna Fiolen Min, Folkdansaren, Kvartetten och Resonans, och för SFP:s tidning Medborgarbladet. I många av bokprojekten har Mao även varit ansvarig för det grafiska utförandet.

På Bokkalaset berättar Magnus Mao Lindholm om boken Jägarbataljonen 27 och Finlands frihetskamp som hans morfar Erik Jernström skrev redan 1939 men vars utgivning stoppades av kriget. Efter kriget föll manuset i glömska och överlämnades så småningom till Riksarkivet. Manuset utkom i bokform först hösten 2019, nu kompletterat med ett åttiotal fotografier, ett nytt förord och en längre epilog där redaktören framförallt målar upp bilden av Erik Jernström som äkta hälft och far till fem barn. Boken avslutas med en beskrivning av jägaröverstens lyriska intresse och hans humanistiska livssyn. 

Mao Lindholm