Olga Engfelt

Olga Engfelt är forskare vid Åbo Akademi. Hon bor i Stockholm och är född och uppväxt i centrala Ryssland där hon har varit verksam som universitetslektor, forskare och skribent fram till år 2008 då hon flyttade till Sverige. 

Olga Engfelts doktorsavhandling Barndomens poetik. Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten som hon disputerade den 1 december 2018 i Åbo Akademi handlar om den litterära dialogen mellan den finlandssvenske författaren Oscar Parland och den ryska litterära traditionen.
Hennes nya postdoktorala projekt Mellan Öst och Väst. Tito Collianders gränsöverskridande resa är en naturlig fortsättning av de frågor som hon har ställt i sin doktorsavhandling.  Hagar Olsson betecknar Karelsen som landet som var. Karelen är varken Finland eller Ryssland… En historisk och geografisk mötesplats för olika språk och kulturella koder. Tito Colliander som den karelska exotismens förebild, en kontroversiell portalfigur mellan Öst och Väst, mellan den ortodoxa kyrkan och den västerländska rationalismen, Finlands Dostojevskij, den finlandssvenska litteraturens samvete. Varför utöver det karelska landskapet en sådan dragningskraft på de finlandssvenska modernisterna? Hur bygger Colliander de andliga broarna mellan Finland och Ryssland? Vad gör Colliander till Finlands Dostojevskij? I vilken mån är han en intellektuell europé?  Vad innebär det att vara en trogen ortodox på Karelska marken?