Sofia Torvalds

Sofia Torvalds har studerat journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan och jobbar som jornalist.
År 2014 belönade Svenska litteratursällskapet Sofia Torvalds för den omskakande boken Hungrig. En bok om ätstörningar och föräldraskap.
Hon fick Svenska litteratursällskapets pris år 2017 för boken Bliv du hos mig. I år är Sofia Torvalds aktuell med boken Ångestgudinnan.

Ångestgudinnan är Sofia Torvalds dagbok under ett år då ångesten prövar henne extra hårt. Det är ett öppenhjärtigt och modigt försök att studera den egna ångesten dialog med samtida forskning och alla tiders litteratur från William Shakespeare till Vigdis Hjorth. Här finns skörhet, men också ett konkret och optimistisk förhållningssätt, och något för alla att känna igen och relatera till.

Sofia Torvalds / Photo by Cata Portin