Gungerd Wikholm

Gungerd Wikholm är författare och numera pensionerad journalist, en bekant röst från djupdykande kulturprogram på radion. Hon debuterade med novellsamlingen Torplandet 1982 och har efter det givit ut flera samlingar bl.a. Ur vattnets arkiv år 1993 och Brokadstaden år 1999. Hon har en fin förmåga att beskriva ögonblickets betydelse i våra liv. Författaren är bosatt i Karis.

Gungerd Wikholm