Jerker Örjans

Jerker Örjans är född i Mariehamn. Sina första tjugo år bodde han och gick i skola i sin hemstad. De följande tjugo studerade han och arbetade som metallurg på båda sidor av ekvatorn, men mest på den södra. Tillbaka på Åland sedan fyrtio år har han skrivit ett trettiotal faktaböcker. Jerker Örjans är aktuell med boken Ålandsfrågan mina herrar! Boken berättar medryckande hur Ålandsfrågan lyfts till högsta internationella nivå och blir ett huvudbry för världssamfundet.

Jerker Örjans