Magnus Cederlöf

Ekenäsbördiga Magnus Cederlöf kom år 2017 ut med sin första lokalhistoriskt förankrade bok. Sedan dess har han låtit publicera ytterligare tre böcker med anknytning till Västnyland. År 2020 utkom Storstrejken i Ekenäs år 1905. Den sjungande revolutionen.

Hans senaste bok utkom i september 2021 och heter Staden, Staten och Brännvinet – Upptakten till förbudslagen ur ett nationellt och västnyländskt perspektiv. Hur kom det sig att starka krafter i samhället ville ha en förbudslag i början av 1900-talet? Detta trots att konsumtionen av alkohol hela tiden minskade till följd av de allt hårdare restriktionerna?Boken dukar upp ett rikligt smörgåsbord av bakgrundsfakta till förbudslagens tillkomst. Det är en sällsam berättelse som inte saknar dråpliga inslag – åtminstone ur vårt nutidsperspektiv. Fanns det då inga alternativ till förbudslagen? Jo det fanns det, men de dök upp när det redan var för sent.

Magnus Cederlöf (Foto: Mona Salama)