Bo Wessman

Skriftställaren och historikern Bo Wessman har skrivit ett tiotal historiker och böcker. Många av dem handlar om sång och musik. Hans senaste bok uppmärksammar den ekenäsbördiga operasångerskan Emma Engdahls liv.

Emma Engdahl (1852-1930) hör till de bortglömda storheter som varit med och format den finländska operakonsten. Hon debuterade 1875 på Nya teatern (nu Svenska teatern) och blev under många år teaterns primadonna. I Frankrike och Italien studerade hon sång och gjorde även en strålande karriär på de internationella scenerna, innan hon drog sig tillbaka på Sjölax gård i Kimito.

Kulturhuset Karelia, fredag 12.11 kl. 14: Bo Wessman samtalar med universitetsforskaren Ulla-Britta Broman-Kananen kring sin bok.

Bo Wessman