Bo-Göran Åstrand

Bo-Göran Åstrand är född i Jakobstad. År 2019 valdes han till Borgå stifts åttonde biskop.

Bo-Göran har sedan prästvigningen 1991 arbetat i Jakobstads svenska församling, först som församlingspastor, sedan som kaplan och åren 2017-2019 som församlingens kyrkoherde.

Ekenäs församlingshem torsdag 11.11 kl. 19:

Ett samtal mellan biskopen i Borgå stift Bo-Göran Åstrand, skådespelaren Simon Häger och teologen Liisa Mendelin. Samtalet baserar sig på en färsk brevbok som utkommer senare, i vilken biskopen brevväxlar med Mendelin, Häger, journalisten Jeanette Björkqvist och politikern Ulla-Maj Wideroos. Boken handlar om teman som mänskliga rättigheter, miljöfrågor, mötet mellan kyrka och samhälle och frågan om vart vi är på väg. Samtalet modereras av kyrkoherde Anders Lindström.

Bo-Göran Åstrand i Borgå 2020 (Foto: Aarne Ormio)