Gerd-Peter Löcke

Publicisten Gerd-Peter Löcke är hemma från Ruhrområdets absoluta mittpunkt Bochum och flyttade i början av 70-talet till Finland. Här började han jobba med undervisning, media, film och tv.

Gerd-Peter Löcke är ordförande för Nylands litteraturförening. Så här säger Gerd-Peter om föreningens verksamhet:
– För en traditionell förening gäller det att tänka om, att utöver de traditionella litteraturformerna ta vara på ungdomens förmåga att fånga upp den nya digitala verkligheten. Sist och slutligen är den närmare vårt vardagliga liv än vi kanske tror. Ungdomen rör sig snarare i olika nätverk än i föreningar. Den största utmaningen är dock att förnya sättet att administrera föreningen.

Gerd-Peter skriver dikter och noveller framför allt på svenska och tyska, ibland också på finska och engelska, oftast utgående från ett aktuellt sökord. Texterna kan bli väldigt olika, beroende på sökordets olika betydelser i de olika språken. Dessutom leder han projektet ”Bokkåren 17” där personer med varierande funktionsnedsättning skriver och ger ut egna böcker. Några i gruppen har svårigheter att uttrycka sig verbalt och därför använder de sig av alternativa kommunikationsmedel.

POESINS VÄNDPUNKTER

Inspirerar målningar till poetiska verk som hos konstnären Lars Leden eller behöver poesin bakgrundsbilder och ikoner som hos instagrammaren Daniela Ikäheimo? Den digitala revolutionen har lett till skapandet av helt nya former av digital och interaktiv poesi, s.k. ”cyber poetry”. Publicisten Gerd-Peter Löcke tar reda på hur det känns att ”fånga in nätvärldens tillfälliga realitet”, som sist och slutligen är närmare vårt vardagliga liv än vi kanske tror. Som komplement till temat finns premiärvisning av föreningens video Drömmar och lycka samt en liten utställning av oljemålningar och instagramikoner. Programmet planeras för att även sändas virtuellt.

Ekenäs bibliotek, Svalan lördag 13.11 kl. 12-12.45.

Gerd-Peter Löcke
Annons