Leif Höckerstedt

Leif Höckerstedt är språkvetare och debattör, känd för sitt engagemang för svenskan i böcker som Fuskfinnar eller  östsvenskar och Svenskan på plats. Han berättar om sin nya bok Språk, språk, språk. Perspektivet är svenska i förhållande till migrantspråk och världsspråk.  Boken är egenutgivning vilket författaren ser som ett allt mer tänkvärt alternativ i dagens värld.

Leif Höckerstedt

Pia-Maria Lehtola

Pia-Maria Lehtola är TV-journalist och redaktör för Yles program Kulttuuriykkönen. Hennes specialområden är bland annat design, mode och kulturhistoria.

Hon har tillsammans med fotografen Tomi Parkkonen gett ut böckerna Vinterdrömmar och Huvilan hengessä som ger inredningstips för den som gillar villaliv.

Pia-Maria Lehtola (Foto: Kevin Stewart)

Anne Ingman

Anne Ingman är en auktoriserad Ekenäs-guide och yrkesguide som alltid varit intresserad av teater. År 2009 beslöt hon att kombinera arbetet med sitt intresse, och startade dramatiserade guidningar i rollen som Helene Schjerfbeck. Hon baserar allt på historiska fakta och verifierade källor.

Anne Ingman

Tove Virta

Jag brinner för att kombinerar historia och fakta med personliga berättelser och livsöden, att på ett ett lättfattligt och förståeligt sätt ta upp viktiga samhällsfrågor. Fler ska kunna förstå mer av den värld vi lever i.
I mina böcker varvar jag därför den vanliga lilla lokala människans minnen och tankar med fakta och större perspektiv. De pekar på hur annorlunda vi tänkt förr och varför saker kanske är som de är idag.

Är mångsysslare. Jobbar till vardags som producent på Yle. Utbildad journalist med bakgrund som nyhetsjournalist, radioprogramledare, tv- och webb-, och somereporter på Yle. Har under flera år varit konferencier på Bokkalaset i Ekenäs. Har i arbetssammanhang också undervisat. Skådespelare, nu också pjäsförfattare.

Tove Virta

Björn Vikström

Björn Vikström är teologie doktor och lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Han har tidigare verkat bl.a. som präst, forskare och som biskop i Borgå stift (2009–2019).

Han har gett ut bl.a. följande böcker:
En gästfri Gud, en gästfri kyrka. Fontana Media 2019.
Kärlekens mångfald. Kärlekens, sexualitetens,parförhållandets och äktenskapets teologi. Fontana Media 2017.
Mer än ord – trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Fontana Media 2014.

Björn Vikström

Karin Smirnoff

Karin Smirnoff (f 1964) är bosatt i Piteå och jobbade som journalist innan hon tröttnade och köpte en träfabrik. Efter några år längtade hon tillbaka till skrivandet och sökte till Lunds universitets författarskola med det som skulle komma att bli hennes debut: Jag for ner till bror. Den fick ett jublande mottagande och nominerades till Augustpriset 2018 i den skönlitterära klassen. Bok två, Vi for upp med mor, utkom våren 2019.

Med sina två första böcker om janakippo, etablerade sig Karin Smirnoff som en berättare av rang hyllad för sin särpräglade stil och djupt uppskattad för sin känsla för det mänskliga. Sen for jag hem är den dramatiska tredje romanen om janakippo som fullbordar trilogin.

Karin Smirnoff

Magnus Lindholm

Magnus Mao Lindholm är skriftställare, bildskapare och melodimakare, född och bosatt i Helsingfors. I drygt trettio år (1975–2008) var han bosatt i Österbotten, framförallt i Vasa, men kortare perioder även i Vörå och Solf. Han har en socionom-examen (med psykologi som huvudämne) från Svenska kommunal- och socialhögskolan och en magistersexamen (i socialpolitik) från Åbo Akademis samhälls- och vårdvetenskapliga institution i Vasa.

I olika repriser har Mao fungerat som frilansredaktör, skribent och fotograf. Han har skrivit ett tiotal böcker, de flesta på beställning från institutioner och föreningar, och fungerat som redaktör för ungefär lika många bokprojekt. Han har varit redaktör för tidskrifterna Fiolen Min, Folkdansaren, Kvartetten och Resonans, och för SFP:s tidning Medborgarbladet. I många av bokprojekten har Mao även varit ansvarig för det grafiska utförandet.

På Bokkalaset berättar Magnus Mao Lindholm om boken Jägarbataljonen 27 och Finlands frihetskamp som hans morfar Erik Jernström skrev redan 1939 men vars utgivning stoppades av kriget. Efter kriget föll manuset i glömska och överlämnades så småningom till Riksarkivet. Manuset utkom i bokform först hösten 2019, nu kompletterat med ett åttiotal fotografier, ett nytt förord och en längre epilog där redaktören framförallt målar upp bilden av Erik Jernström som äkta hälft och far till fem barn. Boken avslutas med en beskrivning av jägaröverstens lyriska intresse och hans humanistiska livssyn. 

Mao Lindholm

Axel Åhman

Journalisten, komikern och författaren Axel Åhman debuterade år 2020 med novellsamlingen Klein. Han tilldelades år 2017 tredje pris i Arvid Mörne-tävlingen och är också medlem i humorgruppen KAJ.

Den här komber do att behöv, sa pappa och räckte över en silverfärgad verktygsback. Hans ögon sa inget om hur väl han trodde att jag skulle använda den, eller till vad. Men värmen i blicken sa att han litade på att jag skulle lista ut det när jag var tvungen.

Det är svårt att växa upp. Ofta är det också smärtsamt, som då man vill vara sin pappa till lags och får en verktygsback på foten. Eller då den första ölen ska pressas ner, hur illa den än smakar. Miljöerna hittas ofta på den österbottniska landsbygden, där såväl byoriginal som kommunalpampar får komma till tals.

I Axel Åhmans noveller blir vardagliga ögonblick betydelsebärande och de sociala koderna blottlagda. Och de handlar ofta om hurudan en riktig karl ska vara och inte vara. Det gäller att bete sig rätt var man än befinner sig, om det så är i simhallens bastu, på bensinstationen eller i skidspåret. Det värsta tänkbara är att vara klein, ett ord som för alltid placerar en hos de svaga, klena och opålitliga.

Axel Åhman (Foto: Erik Åhman)

Jolin Slotte

Jolin Slotte är född och uppvuxen i Karleby, numera bosatt i Sjundeå. Hon debuterade med romanen Fråga aldrig varför, tvivla aldrig mer på Schildts förlag 2011 och har efter det publicerat såväl prosa som poesi och även lättlästa bearbetningar. Hon är doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Sedan 2014 har hon samarbetat med bildkonstnären Pauliina Pesonen i det tvärkonstnärliga projektet Sublima tolkningar.

Jolin Slotte (Foto: Ida-Lina Nyholm)

Olga Engfelt

Olga Engfelt är forskare vid Åbo Akademi. Hon bor i Stockholm och är född och uppväxt i centrala Ryssland där hon har varit verksam som universitetslektor, forskare och skribent fram till år 2008 då hon flyttade till Sverige. 

Olga Engfelts doktorsavhandling Barndomens poetik. Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten som hon disputerade den 1 december 2018 i Åbo Akademi handlar om den litterära dialogen mellan den finlandssvenske författaren Oscar Parland och den ryska litterära traditionen.
Hennes nya postdoktorala projekt Mellan Öst och Väst. Tito Collianders gränsöverskridande resa är en naturlig fortsättning av de frågor som hon har ställt i sin doktorsavhandling.  Hagar Olsson betecknar Karelsen som landet som var. Karelen är varken Finland eller Ryssland… En historisk och geografisk mötesplats för olika språk och kulturella koder. Tito Colliander som den karelska exotismens förebild, en kontroversiell portalfigur mellan Öst och Väst, mellan den ortodoxa kyrkan och den västerländska rationalismen, Finlands Dostojevskij, den finlandssvenska litteraturens samvete. Varför utöver det karelska landskapet en sådan dragningskraft på de finlandssvenska modernisterna? Hur bygger Colliander de andliga broarna mellan Finland och Ryssland? Vad gör Colliander till Finlands Dostojevskij? I vilken mån är han en intellektuell europé?  Vad innebär det att vara en trogen ortodox på Karelska marken?