BARN OCH UNGA 2019

Barnens och de Ungas bokKalas 2019

Genom Barnens och de Ungas bokKalas, som i år ordnas för sjunde gången, erbjuds ett brett program under oktober-november för svenskspråkiga skolelever i hela Raseborg. Öppet program ordnas även under Bokkalas veckoslutet. Programmet utgörs huvudsakligen av författarbesök i skolor och målet är att alla svenskspråkiga grundskole- och gymnasieelever i Raseborg skall få träffa en författare eller illustratör.

Vår storsatsning i år inom Barnens och de ungas Bokkalas är besök av de svenska författarna Sören Olsson & Anders Jacobsson som kommer att åka runt till de svenska lågstadierna åk 1-4 i Raseborg. Författarna är kända för sina Bert, Sune och Håkan Bråkan böcker.

Barnens och de Ungas bokKalas har bjudit in bl.a. de finlandssvenska författarna Maija Hurme och Anna Härmälä som besöker årskurs 1-2 medan Malin Klingenberg och Carina Wolff-Brandt inspirerar årskurserna 3-4. Karin Erlandsson besöker under kalaset årskurs 5.

Annika Sandelin är årets inspiratör för poesitävlingen som i år ordnas i årskurs 6. Temat för tävlingen, som går av stapeln i oktober, kommer att vara Motiv. Prisutdelningen sker på Bokkalasets öppning fredag 8 november i Ekenäs bibliotek.

Karin Collins och Julia Wickholm kommer att besöka högstadierna och Alfred Backa gymnasierna. Bokbussen kommer i år att cirkulera i dagisarna med dockor som tema med vilket vi uppmärksammar Barbiedockans 60-årsjubileum.

Programmet kommer att kompletteras med flera författarnamn.

Västnyländska kultursamfundet r.f. fungerar som huvudarrangör för Barnens och de Ungas bokKalas.

 

Annonser