Barnens och de Ungas bokKalas 2018

Genom Barnens och de Ungas bokKalas, som i år ordnas för sjätte gången, erbjuds ett brett program under oktober-november för svenskspråkiga skolelever i hela Raseborg. Öppet program ordnas även under Bokkalas veckoslutet, men program ordnas även i samband med Svenska veckan. Programmet utgörs huvudsakligen av författarbesök i skolor och målet är att alla svenskspråkiga grundskole-och gymnasieelever i Raseborg skall få träffa en författare eller illustratör. Barnens och de Ungas bokKalas besöks bl.a. av de finlandssvenska författarna Lena Frölander-Ulf, Annika Sandelin, Rafael Donner, Maria Turtschaninoff, Cara Knuutinen, Anna Gullichsen, Heidi von Wright, Laura Salama samt Ted Forsström & Kaj Korkea-aho. De svenska författarna Michael Wiander Jovan och Dina Rajs samt Arkan Asaad kommer också att besöka skolorna. Även program för barn under skolåldern kommer att ingå i programmet.

Västnyländska kultursamfundet r.f. fungerar som huvudarrangör för Barnens och de Ungas bokKalas. Nyhet för i år inom BUK är en poesitävling för årskurs 8. Poesitävlingens vinnare presenteras på Bokkalasets öppningslunch som i år är en Poesilunch i biblioteket på fredagen.

 

 

 

 

Annonser