Kontakta oss

Raseborgs stads kulturbyrå

Besöksadress:
Raseborgsvägen 8 A, 10600 Ekenäs
tfn 019 289 2781

Postadress:

Raseborgs stads kulturtjänster
PB 58, 10611 Raseborg
e-post: bokkalaset@gmail.com

Info
Michaela von Hellens
, producent, bokkalaset@gmail.com,
tfn 040 504 3534
Sanna Himmelroos, kultursekreterare (Raseborg), sanna.himmelroos@raseborg.fi,
tfn 019 289 2781
Annette Ström, koordinator, Barnens och de Ungas bokKalas – BUK, annette.strom@luckan.fi
tfn 044 339 0176
Monica Örnmark, Ekenässällskapet, monica.ornmark@brev.fi
tfn 040 5266364
Camilla Rappe, bibliotekarie, camilla.rappe@raseborg.fi

Arrangörer 2018
Raseborgs stads kulturbyrå, Ekenässällskapet r.f., Västnyländska kultursamfundet r.f.

Samarbetspartner 2018
Astra, Raseborgs stadsbibliotek, Bio ForumChristine och Göran Schildts stiftelse, Ekenäs naturum, Ekenäsnejdens svenska församlingEmmaus Westervik,  Förlaget, Hotel Sea Front,  Kulturhuset Karelia, Kungsbokhandeln, Lilla gallerietLitorale, Museivännerna/museicentrum EKTA, Nylands litteraturförening, Ny tid,  Pro Artibus, Raseborgs Natur rf., Schjerfbecksällskapet i Ekenäs rf.,  Schildts & Söderströms, SlowCity-podcastSvenska folkskolans vänner, Svenska litteratursällskapet i Finland rf., Vilda Förlag

Bidragsgivare 2017
Andelsbanken Raseborg, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse, Brita Maria Renlunds stiftelse, Bromarv sparbanksstiftelse, Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Karis-Pojo sparbanksstiftelse, Konstsamfundet, Kulturfonden för Finland och Danmark, Kulturfonden för Finland och Norge, Kulturfonden för Sverige och Finland, Lisi Wahls stiftelse, Otto A Malms donationsfond, Nylands konstkommission, Raseborgs stad, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius stiftelse, Svenska folkskolans vännerSvenska kulturfonden, Tenala sparbanksstiftelseTrygwe och Hjördis Nymans stiftelse, William Thurings stiftelse.

Annonser