Kontakta oss

Raseborgs stads kulturbyrå
BF_sv_rgb
Besöksadress:
Raseborgsvägen 8 A, 10600 Ekenäs
tfn 019 289 2781

Postadress:

Raseborgs stads kulturbyrå
PB 58, 10611 Raseborg
e-post: bokkalaset@gmail.com

 

Info
Mona Salama
, producent, bokkalaset@gmail.com,
tfn 050 566 5997
Lotta Lerviks, kultursekreterare (Raseborg), lotta.lerviks@raseborg.fi,
tfn 019 289 2781
Pamela Andersson, producent, Barnens och de ungas bokKalas – BUK, pamela.andersson@luckan.fi
tfn 044 339 0176
Monica Örnmark, Ekenässällskapet, monica.ornmark@brev.fi
tfn 040 5266364
Camilla Rappe, bibliotekarie, camilla.rappe@raseborg.fi

Arrangörer 2017
Raseborgs stads kulturbyrå, Ekenässällskapet r.f., Västnyländska kultursamfundet r.f.

Samarbetspartner 2017
Astra, Raseborgs stadsbibliotek, Bio Forum, Café ZamzamChristine och Göran Schildts stiftelse, Ekenäs naturum, Ekenäsnejdens svenska församlingEmmaus Westervik,  Förlaget, Hotel Sea Front,  Kulturhuset Karelia, Kungsbokhandeln, Lilla galleriet,  Litorale, Museivännerna/museicentrum EKTA, Nylands litteraturförening, Ny tid,  Pro Artibus, Raseborgs Natur rf., Scherfbecksällskapet i Ekenäs rf.,  Schildts & Söderströms, SlowCity-podcastSvenska folkskolans vänner, Svenska litteratursällskapet i Finland rf., Vilda Förlag

Bidragsgivare 2017
Andelsbanken Raseborg, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse, Brita Maria Renlunds stiftelse, Bromarv sparbanksstiftelse, Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Karis-Pojo sparbanksstiftelse, Konstsamfundet, Kulturfonden för Finland och Danmark, Kulturfonden för Finland och Norge, Kulturfonden för Sverige och Finland, Lisi Wahls stiftelse, Otto A Malms donationsfond, Nylands konstkommission, Raseborgs stad, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius stiftelse, Svenska folkskolans vännerSvenska kulturfonden, Tenala sparbanksstiftelseTrygwe och Hjördis Nymans stiftelse, William Thurings stiftelse.

Annonser