Måndag 9.11.2015

Hela programmet som utskriftsversion
(med förbehåll för ev. ändringar)

14.00 Filmen Svinalängorna baserad på Susanna Alakoskis roman, inträde 7 €
Bio Forum

18.00 Rimjam för barn
Ekenäs bibliotek, Tornet, arr: Sydkustens landskapsförbund

18.00 Kura skymning
Zinaida Lindén berättar om sitt författarskap. Karis bibliotek, arr. Karis bibliotek

18.30 Kura skymning
Nordiska biblioteksveckan inleds med Kura skymning, då utvalda texter läses högt på bibliotek i hela Norden. Årets text är ur Egil Skallagrimssons saga, högläsare är María Serrano, professionell berättare. Improvisationsmusiker Suvi Kaukonen står för musiken. Servering.
Ekenäs bibliotek, arr. Ekenäs bibliotek

18.30 Kura skymning
Marit Lindqvist läser ur isländska sagor. Svartå bibliotek, arr. Svartå bibliotek och Svartå biblioteksvänner r.f.

Annonser