Aktuellt

Ett stort tack till alla författare, artister, bidragsgivare, samarbetspartner, volontärer, leverantörer och den talrika och aktiva publiken som deltog i årets Bokkalas. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra detta evenemang.

Om du missade kalaset eller vill återvända till stämningarna, kan du lyssna på författarintervjuer, som gjordes i samarbete med SlowCity-podcast. Larson Österberg intervjuar Magnus Cederlöf, Benjamin Laustiola, Lena Frölander-Ulf, Hannah Lutz och Anna Lindholm.  Du hittar länken till intervjuerna genom att klicka på bilden nedan.

SlowCity Logga

Bokkalasets beskyddare Jenni Haukios hälsning:
Jenni HaukioBokkalaset i Ekenäs som har ordnats sedan år 2000 är en konstnärligt högklassig och innehållsmässigt mångsidig fest för finlandssvensk litteratur och kultur. Festivalen bjuder på intressant program för en publik i alla åldrar.

Vår finlandssvenska litteratur är egenartad, håller utomordentligt hög kvalitet och är internationellt uppskattad. Ur historisk synvinkel är det också viktigt att komma ihåg att utan målmedvetna insatser och ansträngningar från de svenskspråkiga fennomanerna hade vår finskspråkiga litteratur aldrig utvecklats och nått den blomstring vi får njuta av i dag. Tvåspråkigheten är en rikedom och en resurs som vi särskilt nu då vårt land firar 100-årsjubileet av sin självständighet har all orsak att vara stolta och glada över.

Jag önskar alla besökare på Bokkalaset i Ekenäs inspirerande och upplevelserika litteraturstunder i den natursköna stadens vackra höstlandskap!

Jenni Haukio

Annonser