Aktuellt

Arrangörernas hälsning gällande hälsa och säkerhet under Bokkalaset

  • Publiken i Kulturhuset Karelia begränsas till 40 personer under fredag och lördag 6-7.11.
  • Kom endast om du är helt frisk och inte har några förkylningssymtom.
  • Håll säkerhetsavstånd och följ god handhygien.
  • Publiken släpps in i salen ca 10 minuter innan programmet börjar.
  • Publiken får inte gå ut och in under själva författarsamtalen, som börjar varje hel timme.
  • Arrangörerna rekommenderar att alla som vill följa med programmet på plats använder munskydd. Munskydd delas också ut på platsen.
  • Vidare påminner arrangörerna om myndigheternas rekommendationer: Personer som hör till riskgrupperna rekommenderas undvika närkontakter medan epidemin pågår, och därför avråds dessa personer från att delta i offentliga tillställningar.

Mer information om myndigheternas begränsningar och rekommendationer för att bromsa och förhindra spridningen av coronaviruset hittar du här. Tryck på länken.

En stor del av programmet presenteras också digitalt. Mer information om var du hittar programmet publiceras på Bokkalasets hemsida och Facebook-sida.
Välkommen att ta del av Bokkalasets program!

Bokkalaset och Västra Nyland uppmärksammar Svenska dagen

Registrera dig genom att trycka på länken.
De 50 första som registrerat sig får en gratis digital prenumeration på VN.

Kalasmeny

Programbladet för Bokkalaset 2020 hittar du här, klicka på länken.

Här hittar du programmet för årets Bokkalas, klicka på länken
Program 2020

Den 5-9 november samlas litteraturvänner för 20. gången under festivalen Bokkalaset i Ekenäs. Temat för årets bokfest är Minnen, som behandlas i festivalprogrammet ur flera olika perspektiv.
Coronapandemin har inverkat även på planeringen av Bokkalaset och arrangörerna har därför valt att presentera en stor del av programmet virtuellt. I tillägg kommer en del mindre publikevenemang att ordnas i mån av möjlighet.

Bokkalaset 2020

Styrgruppen för Bokkalaset består av följande medlemmar:

Från vänster: Annette Ström från Västnyländska kultursamfundet, som ansvarar för Barnens och de Ungas Bokkalas, Lotta Lerviks,  kultursekreterare  och styrgruppens ordförande, Mikael Enberg och Birgitta Nyberg,  Ekenässällskapet och Mona Salama, marknadsföringsansvarig.

Du når oss på adress bokkalaset (at) gmail.com Foto: Peter Biström.


Tack!

Vi vill rikta ett varmt tack till alla författare, artister, bidragsgivare, samarbetspartner, volontärer, leverantörer och den talrika och aktiva publiken som deltog i årets Bokkalas. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra evenemanget.
Styrgruppen för Bokkalaset höll i går sitt sista möte för året och gick igenom den huvudsakligen positiva responsen som nått oss gällande årets evenemang. Årets bokfest slog alla tiders publikrekord och nådde ut till nya målgrupper. Publiksiffran uppgick till omkring 2600 och därtill fick omkring 2800 skolelever och dagisbarn ta del av Barnens och de ungas Bokkalas.

Nästa år firar Bokkalaset 20-årsjubileum med temat ”Minnen”. Vi hoppas vi ses i Raseborg den 5-9.11.2020.

Ljus

Dikt om snöflinga kammade hem första priset i poesitävling

Bokkalaset_prisutdelning

 Läs mer här: Poesitävling

Bokkalasets programblad hittar du här (klicka på länken): Kalasmeny

Kansi_Bokkalaset Kalasmeny_p

Barnens och de Ungas bokKalas 

Litteraturfestivalen Barnens och de Ungas BokKalas – BUK2019 ordnas för sjunde gången som en del av Bokkalaset. BUK2019 omfattar program i Raseborgs svenskspråkiga skolor och daghem. Med de 100 planerade författarbesöken i skolorna och daghemmen når kalaset hela Raseborg. Även daghemsbarnen kommer att få sagostunder i bokbussen då den besöker daghemmen på sin reguljära rutt. Läs mer här.

Illustration: Maija Hurme
Illustration: Maija Hurme