Aktuellt

Tack!

Vi vill rikta ett varmt tack till alla författare, artister, bidragsgivare, samarbetspartner, volontärer, leverantörer och den talrika och aktiva publiken som deltog i årets Bokkalas. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra evenemanget.
Styrgruppen för Bokkalaset höll i går sitt sista möte för året och gick igenom den huvudsakligen positiva responsen som nått oss gällande årets evenemang. Årets bokfest slog alla tiders publikrekord och nådde ut till nya målgrupper. Publiksiffran uppgick till omkring 2600 och därtill fick omkring 2800 skolelever och dagisbarn ta del av Barnens och de ungas Bokkalas.

Nästa år firar Bokkalaset 20-årsjubileum med temat ”Minnen”. Vi hoppas vi ses i Raseborg den 5-9.11.2020.

Ljus

Dikt om snöflinga kammade hem första priset i poesitävling

Bokkalaset_prisutdelning

 Läs mer här: Poesitävling

Bokkalasets programblad hittar du här: Kalasmeny

Kansi_Bokkalaset Kalasmeny_p

Barnens och de Ungas bokKalas 

Litteraturfestivalen Barnens och de Ungas BokKalas – BUK2019 ordnas för sjunde gången som en del av Bokkalaset. BUK2019 omfattar program i Raseborgs svenskspråkiga skolor och daghem. Med de 100 planerade författarbesöken i skolorna och daghemmen når kalaset hela Raseborg. Även daghemsbarnen kommer att få sagostunder i bokbussen då den besöker daghemmen på sin reguljära rutt. Läs mer här.

Illustration: Maija Hurme

Illustration: Maija Hurme

Bokkalaset 2019

Styrgruppen för Bokkalaset består av följande medlemmar:
Från vänster: kultursekreterare Lotta Lerviks, styrgruppens ordförande, Birgitta Nyberg och Mikael Enberg,  Ekenässällskapet, Mona Salama, marknadsföringsansvarig och Annette Ström från Västnyländska kultursamfundet, som ansvarar för Barnens och de Ungas Bokkalas.

Styrgruppen_sidan20 (1 av 1)

Du når oss på adressen bokkalaset(at)gmail.com  Foto: Peter Biström.